Hundetrænere.dk

Vores historie


Indtil 2019 hed vi DSS - Dressur Samarbejdende Specialklubber


Vi skiftede navn til Hundetrænere.dk fordi:

 • Ordet Dressur er blevet et lidt negativt ladet udtryk i forhold til arbejdet med hunde.

        Som instruktør søger vi i stedet et lystbetonet samvær med vores hunde hvor indlæring sker via belønning af            ønsket adfærd.

 • Antallet af Specialklubber i DSS samarbejdet er over årene blevet færre og færre – af flere forskellige grunde. Instruktørernes relationer og loyalitet mod deres respektive moderklubber blev svagere og svagere.

        Flere af de instruktører som har valgt at skippe samarbejdet med moderklubben har i stedet søgt den faglige            vedligeholdelse og det generelle sammenhold som DSS via årlige arrangementer har været garant for.
DSS' historie:

Det hele startede med at Jørn Aunfelt, som var uddannet instruktør i Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH) tog initiativ til etablering af en dressurafdeling i Dansk Collie og Shetland Sheepdog Klub (DCSK).

Han udformede et dressur-/lydighedsprogram, som skulle være til gavn for "selskabshunde og deres ejere".

Desuden formaliserede han en istruktøruddannelse på linje med den uddannelse som han selv havde fået i DCH.


I 1972 bestod Lis Steen Hansen (LSH) sin instruktørprøve hos DCSK.

Inspireret af strukturen i DCSK startede LSH en dressurafdeling for Puddel Klubben (PK), selvfølgelig i samråd med PKs bestyrelse.


Kort tid efter sin instruktøruddanelse fik LSH ideen til at invitere nogle specialklubber, som havde hunde med omtrent samme psyke, til et samarbejde med sigte på uddannelse af instruktører.

Det skal noteres at på dette tidspunkt var de eneste muligheder for at få en autoriseret instruktøruddannelse var ved at følge uddannelsesforløbene hos DCH eller DCSK.


LSH inviterede Jette Bagger fra Old English Sheepdog Klubben (OES), Jørn Aunfelt fra DCSK, I.C. Christensen fra Beagle og Basset Klubben (B&B) og PK’s formand Ebba Aalegaard til et møde på Admiral Gjeddes gård omkring et dressurarbejde klubberne imellem.

Alle var meget positive og interesserede og Dressur Samarbejdende Specialklubber (DSS) blev stiftet i maj 1973.


Jette Bagger og Hans Ove Pedersen fra OES var begge i gang med at uddanne sig til instruktørter i DCSK-regi, men fuldførte nu uddannelsen i DSS-regi og blev som de første autoriserede DSS instruktører i 1974.

Finn Vinther, som gik til træning med sin Beagle i DCSK, tilbød på I.C. Christensens opfordring at gå i gang med en instruktøruddannelse i DSS regi. Han startede som aspirant i marts 1974 og blev autoriseret instruktør i 1976. Dermed B&Bs første autoriserede DSS instruktør.


Alle de første instruktører gik, inden de bestod eksamen og blev autoriserede instruktører, i gang med at undervise deres egne racer til stor glæde og gavn for deres klubbestyrelser og -medlemmer.

Allerede i slutningen af 1972 kunne de forskellige specialklubber med glæde konstatere, at medlemstallet var steget, efter at klubben var begyndt at undervise i lydighedsdressur.


Mange specialklubber oplevede de samme problemstillinger med at tilbyde kvalificeret undervisning af hunde, som OES, B&B, DCSK og PK havde haft.

Antallet af specialklubber som blev en del af DSS voksede derfor de følgende år.

Medlemslisten så i 80'erne således ud:

 • Basset Klubben
 • Beagle Klubben
 • Bearded Collie Klubben
 • Border Collie Klubben
 • Dansk Collie Klub
 • Grand Danois Klubben
 • Islandske Fårehunde Klub
 • Dansk Leonberger Klub
 • Dansk Shetland Sheepdog Klub
 • Old English Sheepdog Klub
 • Papillionklubben
 • Pudelklubben

I 1984 kunne klubberne i DSS tilbyde undervisning på 60 forskellige hold fordelt på 31 pladser.


DKK har efterfølgende etableret en instruktør uddannelse hvilket har været en medvirkende årsag til at flere klubber til at forlade DSS samarbejdet.

I dag er der kun tre klubber tilbage i samarbejdet, men tilgengæld består samarbejdet nu af en række instruktører som tidligere har været tilknyttet en specialklub, men som nu er selvstændige instruktører.


Den oprindelige idé med DSS var, at instruktørerne skulle have en ensartet uddannelse på et højt niveau, således at medlemmerne af DSS klubberne fik mulighed for at modtage en god kvalificeret undervisning, landet over.

Ved siden af den strukturerede uddannelse har det været vigtigt at alle DSS instruktører løbende har fået en relevant videreuddannelse.


Hundetrænere.dk fastholder disse formålsparagraffer : Uddannelse og Videreuddannelse

 

Hundetrænere.dk

Følg os på Facebook:

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes